ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนบ้านควนล่อน

โรงเรียนบ้านควนล่อน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนล่อน

ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130

E-mail:[email protected]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล