ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านควนล่อน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2520 โดยนายสว่าง ปาณะศรี ราษฎรหมู่ที่ 3 ได้บริจาคที่ดินให้แก่โรงเรียน จำนวน 30 ไร่ประชาชนได้ร่วมสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร จำนวน 1 หลัง โดยมีนายบัญชา กาฬวงศ์ เป็นครูใหญ่คนแรก

พ.ศ.2520 นิคมพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล ได้มอบโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน อุปกรณ์การเรียน และสภาตำบลควนกาหลงได้อนุมัติเงิน จำนวน 9,980 บาท สร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 2 หลัง มอบให้โรงเรียน และได้ย้ายไปทางทิศตะวันตก ห่างจากที่เดิม 150 เมตร

พ.ศ.2522 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป 1 ก ขนาด 4 ห้อง จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 320,000 บาท และส้วมขนาด 3 ที่นั่ง เป็นเงิน 30,000 บาท

วันที่ 25 ธันวาคม 2528 กรมธนารักษ์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ราชพัสดุมาปักหลักเขตที่โรงเรียน รวมเนื้อที่ทั้งหมด 52 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา

ปีการศึกษา 2532 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปี 2532

ปีการศึกษา 2553 นายกำพล ทองอยู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน แทนนายสันติ จารนัย ซึ่งเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวกาหมิง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ปีการศึกษา 2554 นางพิมพ์วนา พรหมสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังบวบ ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน แทนนายกำพล ทองอยู่ ซึ่งเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย ชัยพัฒนา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล